ՆՁԱԿ
   
   
ՆՁԱԿ ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք
 
Հեռախոս (+374 10) 23-67-74 Էլ.փոստ info@innovcentre.am 
Տնօրենի օգնական 
Մարինա Հովհաննիսյան
Հեռախոս (+374 10) 23-67-74 Էլ.փոստ referent@innovcentre.am 
Կադրերի բաժին  Արփինե Մեհրաբյան
Հեռախոս (+374 11) 23-67-24 Էլ.փոստ info@innovcentre.am

Նորամուծությունների առևտրայնացման և ձեռներեցության աջակցման բաժնի պետ
Սիրուշ Տիրացվյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 23-65-54 էլ.փոստ transfer@innovcentre.am

Տեղեկատվության մշակման, ձևավորման և հրատարակչական բաժնի պետ
Լիլիա Աչյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 23-61-95, 23-80-27 էլ.փոստ  inform@innovcentre.am 

Հասարակության հետ կապերի և միջոցառումների կազմակերպման բաժնի պետ
Աիդա Սարգսյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 23-87-47 էլ. փոստ adasarg@innovcentre.am

Գիտատեխնիկական գրադարան

Գրադարանի ղեկավար 
Լևոն Ղարիբյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 23-63-75 էլ. փոստ levongharibyan@yahoo.com, headlib@innovcentre.am
Ռեսուրսների համալրման, մշակման և մեթոդական աջակցման բաժնի պետ
Գայանե Հովհաննիսյան 
Հեռախոս՝ (+374 11) 23-80-27 էլ. փոստ hgayane@innovcentre.am, alvagrant@innovcentre.am

Էլեկտրոնային գրադարանի ձևավորման բաժնի պետ
Նաիրա Հարությունյան
Հեռախոս` (+374 11) 23-16-39 էլ. փոստ ellibrary@innovcentre.am 

Սպասարկման բաժնի պետ
Լաուրա Ավետիսովա
Հեռախոս՝ (+374 11) 23-67-54 էլ. փոստ service@innovcentre.am, edd@innovcentre.am
Ռեսուրսների պահպանման բաժնի պետ
Հասմիկ Հարությունյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 23-80-68 

Տարածաշրջանային մասնաճյուղեր

Հովհաննիսյան Գևորգ
Հեռախոս՝ (+374 312) 5-21-53 Էլ.փոստ infolib@web.am, gyumri@innovcentre.am
 
Կիրակոսյան Նաիրա
Հեռախոս՝ (+374 322) 4-23-21 Էլ.փոստ vanadzor@innovcentre.am
 
Մկրտչյան Օֆիկ 
Հեռախոս՝ (+374 223) 2-14-90 Էլ.փոստ hrazdan@innovcentre.am
Շահբազյան Սիլվա
Հեռախոս՝ (+374 285) 6-37-99 Էլ.փոստ kapan@innovcentre.am