ՆՁԱԿ
   
   

Հայտարարություններ

«Նորարարությունների կառավարում» IV միջազգային երիտասարդական գիտական դպրոց
2018թ. մայիսի 24-27-ը, ք. Ծաղկաձոր

Կարդալ ավելին...


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) Չափագիտության համաշխարհային օրվան նվիրված կազմակերպվոււմ է ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանում առկա «Չափագիտություն» թեմային առնչվող  ամսագրերի առցանց թեմատիկ ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ը («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) Հեռահաղորդակցության և տեղեկատվական հասարակության համաշխարհային օրվան նվիրված կազմակերպոււմ է ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանում առկա «Հեռահաղորդակցություն: Արհեստական ինտելեկտ» թեմային առնչվող  ամսագրերի առցանց թեմատիկ ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ում («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) Մտավոր սեփականության համաշխարհային օրվան նվիրված  կազմակերպվոււմ է ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանում առկա մտավոր սեփականությանը վերաբերող  ամսագրերի առցանց թեմատիկ ցուցահանդես:

Կարդալ ավելին...


 EMERGE  միջազգային  տեխնոլոգիական գիտաժողով

Կարդալ ավելին...


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանը Օդերևութաբանի օրվան նվիրված կազմակերպում է «Օդերևութաբանություն» խորագրով գրականության առցանց (on-line) ցուցահանդես և հրավիրում օգտվելու ամսագրերից:

Կարդալ ավելին...


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնը («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) «Էդիթ Պրինտ» հրատարակչության հետ համատեղ 2018թ. մարտի 16-ին ժամը 14:30-ին կազմակերպում է վերջինիս կողմից հայերեն թարգմանված և հրատարակված համաշխարհային բեսթսելերներ հանդիսացող բիզնեսին նվիրված մոտիվացիոն գրքերի ներկայացում - քննարկում:

Կարդալ ավելին...


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանը Հայաստանում Գործարարի օրվան նվիրված  կազմակերպում է բիզնեսի ոլորտին առնչվող ամսագրերի առցանց (on-line) ցուցահանդես և հրավիրում օգտվելու համապատասխան գրականությունից:
Կարդալ ավելին...


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) գիտատեխնիկական գրադարանը Հայկական բանակի օրվան նվիրված կազմակերպում է «Ռազմական գործ» խորագրով առցանց (on-line) թեմատիկ ցուցահանդես և հրավիրում օգտվելու ներկայացված գրականությունից:

Կարդալ ավելին...


Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնի («ՆՁԱԿ» ՊՈԱԿ) գիտատեխնիկական գրադարանը Մաքսային աշխատողի միջազգային օրվան նվիրված կազմակերպում է գրադարանում առկա ամսագրերի «Մաքսային գործ» խորագրով առցանց (on-line) թեմատիկ ցուցահանդես

Կարդալ ավելին...


 Արխիվ