ՆՁԱԿ
   
   

Ուրախ եմ ողջունել ձեզ Գիտատեխնիկական տեղեկատվության միջպետական համակարգող խորհրդի պաշտոնական կայքում

Միջազգային գիտատեխնիկական համագործակցության  զարգացման լծակներից է գիտատեխնիկական նվաճումների և ինովացիոն տեխնոլոգիաների միջպետական ակտիվ փոխանակումը:

ԱՊՀ մասնակից երկրների ինովացիոն ռեսուրսների զարգացման հիմնական և կարևոր  նախապայմանն է տեղեկատվական ռեսուրսների միջպետական փոխանակման ակտիվացումը, համատեղ գիտատեխնիկական ծրագրերի իրականացումը, գիտատեխնիկական տեղեկատվության միջպետական ​​համագործակցությունը, ուսուցման ապահովումը և կադրերի մասնագիտական վերապատրաստումը:

ԳՏՄՀԽ-ի հիմնական խնդիրն է բարելավել ԱՊՀ մասնակից երկրների ինովացիոն գործունեության ենթակառուցվածքը, համատեղ կիրառման համար ինովացիոն ռեսուրսների ձևավորումը, գիտատեխնիկական և ինովացիոն ոլորտում տեղեկատվական, վերլուծական, խորհրդատվական և կազմակերպչական աջակցությունը:

Հայաստանի Հանրապետության նախագահությունը ԳՏՄՀԽ-ում հիմնված կլինի հաջորդականության  սկզբունքի վրա` համաձայն ԱՊՀ, մասնակից երկրների հիմնարար փաստաթղթերի և ուղղված կլինի նախկինում ընդունված միջազգային համաձայնագրերի և որոշումների հետևողական իրականացմանը: Նախագահությունը կաջակցի ամրապնդել ԱՊՀ-ի մասնակից երկրների գործընկերական համագործակցությունը գիտատեխնիկական և ինովացիոն ոլորտում:

Հայաստանը կշարունակի նաև ԱՊՀ մասնակից երկրների հետ գիտության և նորարարության ձեռքբերումները փոխանակելու գործընթացը:

ԳՏՄՀԽ նախագահ`  Գևորգ Վարդանյան