ՆՁԱԿ
   
 

«Ընտրությունների ամբողջականության ապահովումը նախագուշակումներով»

2018-06-23 -2018-06-24
Հայաստան, ք.Երևան
YLedger, Zap.org
Բիզնես կոնֆերանս
Գործարար միջոցառումներ