ՆՁԱԿ
   
 

"Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, համակարգչային համակարգեր և հրատարակչական արտադրանք գրադարանների համար"

2018-11-26 -2018-11-30
Սյուզդալ, Ռուսաստան
Տուրիստական եւ հյուրանոցային համալիր«Տուրցենտր»
Կոնֆերանս
Ընդհանուր