ՆՁԱԿ
   
 

«Կրթության, հետազոտության և նորարարության եռանկյունին»

2018-12-11 -2018-12-11
Երևան
Եվրասիա միջազային համալսարան
Գիտաժողով
Գիտական միջոցառումներ