ՆՁԱԿ
   
 

«Գրադարանային վիճակագրության առանձնահատկությունները»

2022թ. հունվարի 26-ին, ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանում ZOOM առցանց ռեժիմով կայացել է վեբինար «Գրադարանային վիճակագրության առանձնահատկությունները»  թեմայով:
Վեբինարի նպատակն էր փորձի փոխանակման ձևաչափով քննարկել գրադարանների գործունեության արդյունավետության գնահատման քանակական և որակական բնութագրիչները, բացահայտել առկա խնդիրները, ճշգրտել տվյալների հավաքագրման և մշակման մեթոդաբանությունը, մասնավորապես համեմատական վերլուծության, պլանավորման,  հաշվետվողականության ու կանխատեսման մեջ օգտագործելու համար:


«Գրադարանների էլեկտրոնային ռեսուրսների առանձնահատկությունները, առկա խնդիրները և լուծումները»

2021թ. դեկտեմբերի 21-ին ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանում ZOOM առցանց հարթակում կազմակերպվել է վեբինար-քննարկում «Գրադարանների էլեկտրոնային ռեսուրսների առանձնահատկությունները, առկա խնդիրները և լուծումները» թեմայով, հաշվի առնելով տեխնոլոգիական նոր առաջընթացի պայմաններում էլեկտրոնային ռեսուրսներով գրադարանների հավաքածուների համալրման հրամայական դառնալը:


«Զինվենք մեդիագրագիտությամբ»

Ելնելով թվային դարաշրջանում տեղեկատվական և մեդիագրագիտության կարևորությունից, ս.թ. նոյեմբերի 12-ին ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանը Հայաստանում Մեդիագրագիտության շաբաթվա շրջանակներում կազմակերպել է սեմինար-հանդիպում  «Զինվենք մեդիագրագիտությամբ» խորագրով, որին մասնակցեցին Հ. Պողոսյանի անվան թիվ 82 հիմնական դպրոցի բարձր դասարանի աշակերտները:


«Գրադարանային-տեղեկատվական մշակույթի և թանգարանագիտության ուսուցման դերն ու արդիականությունը»

Կարևորելով գրադարանային-տեղեկատվական մշակույթի ուսուցման ռազմավարական նշանակությունը ժամանակակից կրթության և գիտության նորարարական զարգացումներում ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանը սույն թվի սեպտեմբերի 17-ին կազմակերպել էր ՀՊՄՀ պրոֆեսոր, մանկավարժական գիտությունների դոկտոր Գագիկ Սուքիասյանի հեղինակած «Գիրքը և գրադարանային-տեղեկատվական մշակույթը Արցախում» ու «Թանգարանագիտության հիմնահարցեր» գրքերի  շնորհանդես և քննարկում:

 


Գրադարանը որպես բիզնեսի աջակցման և մտավոր զարգացման կենտրոն

2021թ. հունիսի 29-ին, ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարանը մասնագիտական գրականության ցուցահանդեսի շրջանակներում կազմակերպել է հանդիպում, պրոբլեմային ուղղվածության քննարկում, մտքերի փոխանակում սննդի և վերամշակող արդյունաiբերության ընկերություðնների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ «Ներկայի և ապագայի գյուղատնտեսությունը»  խորագրով: