ՆՁԱԿ
   
 

Ռադիո-2020

Փետրվարի 13-ը Ռադիոյի համաշխարհային օրն է

World Radio Day

https://www.un.org/ru/observances/radio-day 

2020թ.  կարգախոսն է` «Բազմակարծություն, ներկայացվածություն, բազմազանություն» 

Ռադիոյի համաշխարհային օրը (World Radio Day) նշվում է ամեն տարի փետրվարի 13-ին՝ սկսած 2012թ.-ից: Անցկացման ամսաթիվը պատահական չէ ընտրված. հենց 1946 թվականի փետրվարի 13-ին առաջին անգամ եթեր է դուրս եկել «ՄԱԿ-ի ռադիո»-ն, որը գտնվում էր ՄԱԿ-ի կենտրոնակայանում: 36-րդ նստաշրջանում ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Գլխավոր խորհրդաժողովը փետրվարի 13-ը հռչակել է Ռադիոյի համաշխարհային օր:
Ռադիոն մարդկության գործունեության, արժանիքների, ձեռքբերումների և խնդիրների մասին տեղեկատվության տարածման հզոր միջոց է և հանդիսանում է հրատապ հարցերի համընդհանուր քննարկման հարթակ: 

ԱՌՑԱՆՑ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԵՍ 

Ներկայացնում ենք գիտատեխնիկական գրադարանում առկա «Радио» ամսագրի  2013-2019թթ. համարների հոդվածների համառոտագրերը: Անհրաժեշտության դեպքում ամբողջ հոդվածը  կարող եք պատվիրել փաստաթղթերի էլեկտրոնային առաքման  ծառայության էլ. փոստով`edd@innovcentre.am կամ այցելել ՆՁԱԿ-ի գիտատեխնիկական գրադարան, հասցե` Երևան, Կոմիտասի պող., 49/3, 5-րդ հարկ, 505 սենյակ, հեռախոս`011- 236754:

 

Радио

Массовый ежемесячный научно-технический журнал, посвящённый ра­дио­любительству, домашней электронике, аудио/видео, компьютерам и телекоммуникациям.
Գրադարանում առկա են հետևյալ թողարկումները`
2013 – 2018 թթ.  N: 1,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8,  9, 10, 11, 12
2019 թ. N: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Բերված հղումով գրադարանի էլեկտրոնային գրացուցակում կարող եք ծանոթանալ ամսագրի հոդվածների համառոտագրերին`
 

http://217.113.5.200/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21FMT=infow_wh&S21ALL=%28%3C.%3EK%3D%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%98$%3C.%3E%2F%281200,12251,12252,12253,1330,1430,1451,1452,1454,1461,1462,14611,14612,1463,1470,1481,1510,1517,1922,19231,19232,19233,19251,19252,19253%29%29%2A%28%3C.%3EV%3D08%3C.%3E%29&Z21ID=&S21SRW=&S21SRD=&S21STN=1&S21REF=3&S21CNR=20&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=