ՆՁԱԿ
   
 

Գիտագործնական գիտաժողով «Տիեզերական կենսաբանության և կենսաքիմիայի ժամանակակից միտումները. Մեծ գիտնական Սիսակյանը և նրա հետազոտության գլոբալ նշանակությունը»

2019-11-11 -2019-11-13
Երևան
Երևանում Ռուսաստանի գիտության և մշակույթի կենտրոն
Կոնֆերանս
Գիտական միջոցառումներ