ՆՁԱԿ
   
   

Լիատեքստ տվյալների բազաներ

Նորամուծության և ձեռներեցության ազգային կենտրոնը ունի լիատեքստ տվյալների բազաների մուտքի հնարավորություն (ռեսուրսների մուտքի նշանաբառը կարելի է ստանալ համակարգչային սրահից)

EBSCO-Publishing: Academic Source Premier; Business Source Premier; Regional Business News; MEDLINE; ERIC; MasterFILE Premier; Health Source: Consumer Edition; Health Source: Nursing/Academic Edition; Library, Information Science & Technology Abstracts; Newspaper Source

 • Աշխարհի խոշորագույն Academic Source Premier գիտական բազան պարունակում է բազմաթիվ գիտաճյուղերի լիատեքստ հրապարակումներ մոտ 4700 պարբերական հրատարակություններից` ներառյալ ավելի քան 3600 գրախոսվող ամսագրեր: PDF ձևաչափով կրկնօրինակ ֆայլերը, որոնք ընդգրկում են 1975-ից մինչև մեր օրերը, հասանելի են ավելի քան 100 ամսագրերի համար: Տվյալների բազան պարբերաբար արդիականացվում է:
 •  Business Source Premier-ը բիզնեսի ոլորտում առավել հաճախ կիրառվող տվյալների բազա է, որը պարունակում է ավելի քան 2300 ամսագրերի և 1100 գրախոսվող գիտական հրատարակությունների լիատեքստ նյութեր: Այն ընդգրկում է մարքեթինգ, մենեջմենթ, հաշվապահություն, ֆինանսներ, էկոնոմիկա բնագավառները` սկսած 1886-ից մինչև մեր օրերը: Տվյալների բազան պարբերաբար արդիականացվում է:
 •  Regional Business News տվյալների բազան պարունակում է բիզնեսին վերաբերող տարածաշրջանային հրապարակումների սպառիչ լիատեքստ նյութեր: Regional Business News-ն ընդգրկում է ավելի քան 80 գիտական ամսագրեր, թերթեր` ԱՄՆ-ի ամբողջ տարածքից:
 •  MEDLINE տվյալների բազան ստեղծել է ԱՄՆ-ի ազգային բժշկական գրադարանը և պարունակում է ավելի քան 4800 կենսաբժշկական ամսագրերի արժեքավոր բժշկական տեղեկատվություն, որը վերաբերում է ստոմատոլոգիային, անասնաբուժությանը, կենսաբժշկական հետազոտություններին, առողջապահական համակարգերին, հիվանդների խնամքին:
 •  ERIC տվյալների բազան ստեղծել է ERIC տեղեկատվական կրթական կենտրոնը և պարունակում է 1 300 000 ձայնագրություններ, ինչպես նաև կրթական ամսագրերի 317 000 լիատեքստ նյութերի հղումներ` սկսած 1966թ. մինչև մեր օրերը:
 •  MasterFILE Premier տվյալների բազմաբնույթ բազան ստեղծվել է հասարակական գրադարանների համար, պարունակում է 1750 գիտահանրամաչելի և հանրամատչելի ամսագրերի լիատեքստ նյութեր` սկսած 1975թ. մինչև մեր օրերը: MasterFILE Premier-ը պարունակում է նաև 500 տեղեկատուի, 164 424 փաստաթուղթ-սկզբնաղբյուրների, 453 000 նկար, քարտեզ, դրոշ ընդգրկող պատկերների հավաքածուների լրարժեք նյութեր: Տվյալների բազան պարբերաբար արդիականացվում է:
 •  Health Source: Consumer Edition տվյալների բազան առողջապահության տվյալների լիարժեք ժողովածու է, որը ներառում է առողջապահության տարբեր ոլորտներ` բժշկագիտություն, սննդակարգեր, երեխաների դաստիարակություն, սպորտային և ընդհանուր բժշկություն:
 •  Health Source: Nursing/Academic Edition տվյալների բազան ընդգրկում է  բժշկական ոլորտի մոտ 550 լիատեքստ ակադեմիական ամսագրեր, սեղմագրեր և ավելի քան 850 ամսագրերի տեղեկագրեր:
 •  Library, Information Science & Technology Abstracts տվյալների բազան պարունակում է ավելի քան 500 պարբերական հրատարակություններ, ինչպես նաև գրքեր, գիտահետազոտական հաշվետվություններ և տարբեր թեմաներով գիտական տվյալներ: 
 •  Newspaper Source տվյալների բազան պարունակում է 392 ամերիկյան և միջազգային մոտ 185 լրագրերի լիատեքստ առանձին հոդվածներ, հեռուստա- և ռադիոհաղորդումների ձայնագրությունների ամբողջական տարբերակներ:

http://search.ebscohost.com


 

Polpred - Զանգվածային լրատվական միջոցների տեսություն  - Ռուսական  և արտերկրի մամուլի գործարար լավագույն հոդվածների լիատեքստ տվյալների բազա: Սա եզակի ռուսալեզու լրատվության ապահովման նախագիծ է, որ իր մեջ ներառում է տեղեկատվական համակարգ` լուրջ տնտեսական թերթի և վերլուծական ամսագրի:
Ռուսաստանում և արտերկրում արդյունաբերական և ծառայությունների մոնիթորինգ ԶԼՄ-ների և ինտերնետի միջոցով: Առաջատար պաշտոնական կայքերի կատալոգ ըստ երկրների  և ոլորտների: 15 տարիների ընթացքում հարյուրավոր թերթերի և լրատվական գործակալությունների կես միլիոնից ավելի  կարևոր հաղորդագրություններ on-line տվյալների բազայում:

http://www.Polpred.com 


SpringerLink աշխարհի առավել շատ կիրառվող տվյալների բազա է, որն ընթերցողներին առաջարկում է էլեկտրոնային գրքեր և ամսագրեր: Այն ընդգրկում է կենսաբանությանը, էկոլոգիային, բժշկությանը, ֆիզիկային, ինժեներական գիտություններին, մաթեմատիկային, համակարգչային գիտությանը, հումանիտար և տնտեսագիտության ոլորտին վերաբերող լիատեքստ նյութեր:

http://www.springerlink.com


OARE Online Access to Research in the Environment-ը միջազգային հասարակական-մասնավոր կոնսորցիում է, որը համակարգվում է շրջակա միջավայրի վերաբերյալ ՄԱԿ-ի ծրագրին, Ելի համալսարանի, գիտության և տեխնիկայի առաջատար հրատարակությունների սկզբունքներին համապատասխան:

www.oaresciences.org


BioONE տվյալների բազան պարունակում է 123 գիտահետազոտական ինստիտուտների հրատարակած 160 գիտական ամսագրերի տվյալներ կենսաբանության, էկոլոգիայի, աշխարհագրության և շրջակա միջավայրի վերաբերյալ:

http://www.bioone.org


Britannica Online-ը  պարունակում է Encyclopaedia Britannica, Merriam-Webster-ի համալսարանական բառարանի և Թեզաուրսի, ամսագրերի և պարբերական հրատարակությունների հարուստ նյութեր:

http://search.eb.com


IMF eLibrary – էլեկտրոնային գրադարանը ապահովում է օնլայն մուտքի հնարավորություն տնտեսական բովանդակությամբ լիատեքստ հավաքածուների, որոնք հրատարակել է Միջազգային արտարժութային հիմնադրամը: Հավաքածուն ներառում է ավելի քան 14000 վիճակագրական տվյալների փաստաթուղթ: Գրադարանը պարունակում է համապարփակ տվյալներ և ինքնատիպ վերլուծություններ, որոնք լուսաբանում են գրեթե աշխարհի բոլոր տնտեսությունները՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով զարգացող և ձևավորվող տնտեսություններին։ Բոլոր նյութերը ներկայացված են անգլերեն լեզվով:

IMF eLibrary-հավաքածուն ընդգրկում է `

 • IMF վիճակագրական տվյալներ
 • Գրքեր և վերլուծական փաստաթղթեր
 • Պարբերականներ և զեկույցներ

http://www.elibrary.imf.org/


SAGE Premier Journals Collection -ը ներառում է առաջատար միջազգային գրախոսվող 800-ից ավելի ամսագրեր, որոնք ընդգրկում են բիզնես, հումանիտար, հասարակական և ճշգրիտ գիտություններ, տեխնոլոգիաներ և բժշկություն։

http://online.sagepub.com/