ՆՁԱԿ
   
 
ՆՁԱԿ ՊՈԱԿ-ի կառուցվածք
 
Գործադիր տնօրեն
Հայկ Սուրենի Մարգարյան
Հեռախոս (+374 10) 23-67-74 
Էլ.փոստ info@innovcentre.am
 
Տնօրենի օգնական 
Մարինա Հովհաննիսյան
Հեռախոս (+374 10) 23-67-74 
Էլ.փոստ referent@innovcentre.am 

Կադրերի բաժին  
Արփինե Մեհրաբյան
Հեռախոս (+374 11) 23-67-24 
Էլ.փոստ info@innovcentre.am

Նորամուծությունների առևտրայնացման և ձեռներեցության աջակցման բաժնի պետ
Հայկ Վարդանյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 23-65-54
էլ.փոստ transfer@innovcentre.am

Ծրագրերի ղեկավար
Նարինե Սիրականյան

Հեռախոս՝ (+374 11) 23-63-75 
էլ. փոստ narinesirakanyan7@gmail.com

Խմբագրական-հրատարակչական, տեղեկատվության ապահովման և միջոցառումների համակարգման բաժնի պետ
Լիլիա Աչյան

Հեռախոս՝ (+374 11) 23-87-47
 էլ.փոստ  inform@innovcentre.amadasarg@innovcentre.am  

Գրադարանային ֆոնդերի համալրման, մշակման և մեթոդական աջակցման բաժնի պետ
Գայանե Հովհաննիսյան 

Հեռախոս՝ (+374 11) 23-80-27 
էլ. փոստ hgayane@innovcentre.am

Էլեկտրոնային քարտարանի ձևավորման բաժնի պետ
Նաիրա Հարությունյան
Հեռախոս` (+374 11) 23-16-39
էլ. փոստ ellibrary@innovcentre.am 
 
Օգտատերերի սպասարկման բաժնի պետ
Լաուրա Ավետիսովա
Հեռախոս՝ (+374 11) 23-67-54 
էլ. փոստ service@innovcentre.am, edd@innovcentre.am
 
Գրադարանային ֆոնդերի պահպանման բաժնի պետ
Հասմիկ Հարությունյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 23-80-68 
էլ. փոստ hasfond@innovcentre.am
 
 
Համակարգչային տեխնիկայի սպասարկման և ծրագրային ապահովման ծառայության պետ
Ավետիս Գրմուշյան
Հեռախոս՝ (+374 11) 23-66-87

Պոլիգրաֆիայի ծառայության պետ
 Հակոբ Հակոբյան
 Հեռախոս՝ (+374 10) 
23-38-27
 
 

Տարածաշրջանային մասնաճյուղեր

Հովհաննիսյան Գևորգ
Հեռախոս՝ (+374 312) 5-21-53 
Էլ.փոստ: gyumri@innovcentre.am
 
Կիրակոսյան Նաիրա
Հեռախոս՝ (+374 322) 4-23-21 
Էլ.փոստ vanadzor@innovcentre.am
 
Մկրտչյան Օֆիկ 
Հեռախոս՝ (+374 223) 2-14-90 
Էլ.փոստ hrazdan@innovcentre.am
Կիրակոսյան Համեստ
Հեռախոս՝ (+374 285) 6-37-99 
Էլ.փոստ kapan@innovcentre.am