ՆՁԱԿ
   
 

Հարցաթերթ

Հայ գյուտարարներ

3. Հիմնական աշխատավայրի
Ուշադրություն. Առևտրայնացման համար ներուժ պարունակող գյուտերի և մշակման տարբեր փուլերում գտնվող առկա չարտոնագրված մշակումների վերաբերյալ խնդրում ենք լրացնել գործարար/տեխնոլոգիական առաջարկի հարցաթերթը:
Եթե Դուք համարում եք, որ կարող եք հանդես գալ որպես փորձագետ որևէ ոլորտում կամ բնագավառում և բավարարում եք «Փորձագետներ և մասնագետներ» տվյալների բազայում ընդգրվելու համար ներկայացվող պահանջներին, ապա խնդրում ենք լրացնել նաև հետևյալ կետերը`
10.2. Տեղեկություններ Ձեր կողմից երաշխավորվող գյուտարարների, մասնագետների և փորձագետների վերաբերյալ (Ձեր մասնագիտական և այլ ոլորտներից)