ՆՁԱԿ
   
 

Հարցաթերթ

Փորձագետներ և մասնագետներ

10.2. Տեղեկություններ Ձեր կողմից երաշխավորվող մասնագետների և փորձագետների վերաբերյալ (Ձեր մասնագիտական և այլ ոլորտներից)