ՆՁԱԿ
   
 

Սեմինարների դահլիճ

Դահլիճն ունի 85քմ մակերես, 50 տեղ

Այստեղ կարող են անցկացվել գիտաժողովներ, շնորհանդեսներ, քննարկումներ բանավեճեր և այլն: Այն կահավորված է և հագեցած ժամանակակից տեխնիկայով, լուսավոր է և ջեռուցվում է: Անհրաժեշտության դեպքում կտրամադրվի լրացուցիչ տեխնիկա: